Love Training

เพราะเราเชื่อว่าความรู้ เกิดจากความรัก ทุกคนสามารถเพิ่มศักยภาพของตัวเองได้ หากเพียงต้องการผู้ที่มีความรักในด้านนั้นๆมาสอนเพื่อเรียนรู้ เรา “เลิฟ เทรนนิ่ง” มีผู้เชี่ยวชาญ และทีมวิทยากรจากผู้ที่มีความรักในการถ่ายทอดความรู้จากแขนงต่างๆ ที่จะมอบความรู้ประสบการณ์ สถานการณ์ต่างๆให้ผู้เข้าอบรมสามารถพัฒนาและเห็นผลเพิ่มศักยภาพของตนเองได้ จนถึงองค์กรประสบความสำเร็จ

L

Learn

รักการเรียนรู้ ได้ความรู้ ทักษะ ทัศนคติเพื่อนำไปปรับใช้
O

Open Mind

เปิดใจ เปิดความคิด เปิดโอกาส มีส่วนร่วมในการเรียนรู้
V

Variety

แตกต่างด้วยวิถีการเรียนรู้ที่หลากหลายผ่านกิจกรรม
E

Experience

สร้างคุณค่าจากประสบการณ์ทั้งของวิทยากรและผู้เรียน

Photo Gallery

ด้วยกิจกรรมสร้างสรรค์ อย่างมากมาย จะทำให้คุณได้เรียนรู้อย่างไร้ขีดจำกัด สร้างประสบการณ์ ความร่วมมือ และเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ฝ่าฟันอุปสรรค์ ทลายกำแพงทางความคิดและพฤติกรรม ก่อให้เกิดประโยชน์อันสูงสุดขององค์กร ด้วยประสบการณ์ของเรา เราการันตี ความสนุก สาระ สร้างสรรค์ ให้กับองค์กรของท่าน

Learn

รักการเรียนรู้ ได้ความรู้ ทักษะ ทัศนคติเพื่อนำไปปรับใช้

Open Mind

เปิดใจ เปิดความคิด เปิดโอกาส มีส่วนร่วมในการเรียนรู้

Variety

แตกต่างด้วยวิถีการเรียนรู้ที่หลากหลายผ่านกิจกรรม

Experience

สร้างคุณค่าจากประสบการณ์ทั้งของวิทยากรและผู้เรียน

Learn

รักการเรียนรู้ ได้ความรู้ ทักษะ ทัศนคติเพื่อนำไปปรับใช้

Open Mind

เปิดใจ เปิดความคิด เปิดโอกาส มีส่วนร่วมในการเรียนรู้

Variety

แตกต่างด้วยวิถีการเรียนรู้ที่หลากหลายผ่านกิจกรรม

Experience

สร้างคุณค่าจากประสบการณ์ทั้งของวิทยากรและผู้เรียน

Our Service

เราพร้อมที่จะช่วยให้การจัดงานฝึกอบรมเป็นเรื่องง่ายด้วยประสบการณ์ของพวกเรา
และจากประสบการณ์ของพวกเราจึงทำให้มีหลักสูตรมากมายให้คุณได้เลือกดังนี้

Team Building /Walk Rally

การทำงานเป็นทีมเรียนรู้ผ่านพฤติกรรม

SERVICE EXCELLENCE

ทักษะการบริการสู่ขั้นมีประสิทธิภาพ

MANAGEMENT

การบริหารจัดการ

SALE AND MARKETING

สุดยอดนักการขายและเจ้าแห่งการตลาด

COMMUNICATION SKILLS

ทักษะการสื่อสารอย่างมีชั้นเชิง

HUMAN RESOURCE MANAGEMENT

การบริหารงานบุคคล

SUPERVISOR SKILLS

ทักษะหัวหน้างาน

ISO/TQM/HACCP

หลักสูตรระบบมาตรฐานสากล

Train the Trainer

เทคนิคการเป็นวิทยากร

ENNEAGRAM

หลักสูตรนพลักษณ์ เรียนรู้เขา เรียนรู้เรา

CHANGE MANAGEMENT

มุมมองกับการเปลี่ยนแปลง

DHAMMA

หลักสูตรธรรมะกับการทำงาน

Trainer

วิทยากรผู้ให้ความรู้ด้วยความรัก รักในการสอนให้ความรู้โดยไม่มีคำว่าหวงวิชา

ดร.บัญญัติ บุญญา

อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัย ทั่วประเทศ 22 สถาบัน
วิทยากรที่ปรึกษา องค์กรภาครัฐและองค์กรเอกชนมากกว่า 1000 องค์กร

ดร.สิรินาถ แพทยังกุล

ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายนโยบายมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ความเชี่ยวชาญพิเศษด้านบุคลิกภาพ

ดร.ภัทราวุฒิ สกุนตนิยม

ผจก.อาวุโสด้านเทคนิค-สินค้าทั่วไป TESCO LOTUS
ผู้จัดการศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ KOHLER
ความเชี่ยวชาญพิเศษด้านระบบมาตรฐาน

อาจารย์ประกาศิต สพฤกษ์ศรี

นักจิตวิทยา วิทยากรอิสระ ที่มีเอกลักษณะเฉพาะตัว

นพทัต บุณยเกียรติ

รองประธานฝ่ายอำนวยการ “เครือข่ายธุรกิจ Biz Club ประเทศไทย” กระทรวงพาณิชย์
– วิทยากรบรรยายด้านการสื่อสารแบรนด์และประชาสัมพันธ์

โค้ชกิตติภัฏ ชุณหวิริยะกุล

คนไทยคนแรกที่จบโค้ชขึ้นสูง
Certified Coach, LMI (USA) 2011-201

อาจารย์ธนัยนันท์ ธนินท์สินสกุล

กรรมการผู้จัดการ บริษัท แบมบู เทรนนิ่ง จำกัด
ความเชี่ยวชาญพิเศษด้านการขายและการตลาด

อาจารย์ ไมตรี บุญขันธ์

ความเชี่ยวชาญพิเศษในหลักสูตรฝึกอบรม
(Productivity Improvement)

อาจารย์ธีรภาพ ตระการผล

ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท โพลีวัน (ประเทศไทย) จำกัด
Adminเพจ HR ข้างบ้าน

อ.ชีพธรรม คำวิเศษณ์

ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ
- MIT OpenCourseWare and iTunes University
- วิทยากร กรูด้าน IT Digital technology ช่วยให้ความรู้หลักสูตรด้านเทคโนโลยี 4.0 ให้แก่องค์กรของท่าน

ธนวัฒน์ สกุณาธวงศ์

ปริญญาตรี นันทนาการ มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร
- วิทยากรผู้เชียวชาญ ด้านการจัดกิจกรรม Team building สัมมนา ท่องเที่ยวประจำปี กิจกรรม CSR

Our clients

กว่า 1,000 องค์กร ทั้งภาครัฐและเอกชน จากประสบการณ์ของทีมวิทยากรของเรา

Contact us

หากต้องการติดต่อ หรือ ต้องการสอบถามเรายินดีที่จะรับฟังคุณ และ ช่วยตอบข้อสงสัยให้คุณค่ะ
โทรหาเราที่ 0959484218 หรือ อีเมล์มาที่ lovetraining@hotmail.co.th

หรือสามารถติดตามพวกเราได้ที่ https://www.facebook.com/LovetrainingThailand/